Robotloom Koer, salvestab ja kordab hääle, reageerib käteplaksutusele, suhtelb teiste robotitega spetsiaalse hüüde abil.